Lichamelijke (meervoudige) handicap


Wat is een lichamelijke of meervoudige handicap?

Een meervoudige handicap houdt in dat iemand zowel lichamelijk als geestelijk een beperking heeft. Deze beperking kan lichter of ernstig van aard zijn.

 

Gevolgen in het dagelijks leven

Iemand met een lichamelijke of meervoudige handicap wordt beperkt in het dagelijks functioneren. Deze beperkingen kunnen heel verschillend van aard zijn. In sommige gevallen is 24-uursbegeleiding noodzakelijk en zal iemand nooit zelfstandig kunnen functioneren. In andere gevallen is zelfstandig wonen met enkele aanpassingen goed mogelijk. Omdat de beperking altijd aanwezig is, kan dit ook invloed hebben op de stemming. Frustratie, verdriet, of depressieve gevoelens komen regelmatig voor.

PMT bij een lichamelijke handicap

Omdat de beperkingen sterk kunnen verschillen in aard en ernst, zal ook de PMT behandeling zich aanpassen aan de mogelijkheden, wensen en behoeften van de cliënt. Zo kan er gewerkt worden aan het verbeteren van de houding of beweging. Ook de lichaamsbeleving en activering van de spieren zijn aandachtsgebieden. De PMT’er zal vaak de zintuigen aanspreken: voelen van materialen, ervaren van tintelingen, ervaren van kracht, enz.

Bij een lichamelijke handicap zonder verstandelijke beperking zal de therapie daarnaast ook gericht zijn op de emoties die de handicap oproept, zoals verdriet, frustratie, onzekerheid of boosheid.