Gedragsstoornis


Wat is een gedragsstoornis?

Ieder mens wordt wel eens flink boos, en ook een keer agressief reageren wil nog niet zeggen dat iemand probleemgedrag vertoont. We spreken van een gedragsstoornis als iemand een langdurig patroon laat zien van negatief, opstandig of driftig gedrag  of gedrag dat tegen de normen ingaat, zoals vechten, stelen of liegen.

Een gedragsstoornis is iets anders dan een gedragsprobleem. Gedragsproblemen zijn niet aangeboren, maar worden veroorzaakt door omstandigheden, zoals bijvoorbeeld een ingrijpende gebeurtenis. Een gedragsstoornis is aangeboren en niet te genezen; iemand vertoont gedrag dat voortkomt uit een aandoening, zoals autisme, ADHD, een verstandelijke beperking of een persoonlijkheidsstoornis. Een gedragsstoornis kan voorkomen bij kinderen, jongeren en volwassenen.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Iemand met een gedragsstoornis ondervindt daarvan vaak grote gevolgen in het dagelijks leven. Hoewel het gedrag dat iemand laat zien, goed te verklaren valt vanuit de stoornis, begrijpen andere mensen vaak niet goed waar het gedrag vandaan komt. Daarbij kan het gedrag voor anderen soms zo storend, negatief of zelfs bedreigend zijn, dat er ingegrepen moet worden. Daardoor kunnen er makkelijk conflicten ontstaan en verlopen sociale contacten niet altijd vanzelfsprekend. Het zelfvertrouwen vermindert en ook de stress kan hoog oplopen. Hierdoor lukken dagelijkse taken weer minder goed, waardoor iemand in een negatieve spiraal kan raken. Iemand met een gedragsstoornis kan verharden en ‘vluchten’ in een verslaving of destructief gedrag. Als gevolg daarvan is de kans groter om in aanraking te komen met politie, justitie of bureau HALT.

PMT bij een gedragsstoornis

Als u een gedragsstoornis heeft als gevolg van een aandoening, dan kunt u deze stoornis niet genezen. Dat wil niet zeggen dat er niets aan te doen is. De PMT’er helpt u door middel van concrete opdrachten om van destructief naar constructief handelen over te gaan. Hierin kunt u succeservaringen opdoen of wordt u juist geconfronteerd met uw eigen gedrag. De praktische kant van PMT is hierbij helpend. Wanneer u een spel gaat spelen dan zijn er altijd regels en een focus nodig. In een spel kunt u ervaren hoe het is om zelf de scheidsrechter te zijn en het team te leiden of geleid te worden door een ander. Door te ontdekken dat u iets kan afronden, iets constructiefs kunt maken en kunt samenwerken, zal uw zelfbeeld ook veranderen. Met deze positieve ervaring durft u wellicht moeilijkere uitdagingen aan te gaan. Op deze manier kan de vicieuze cirkel worden doorbroken.

Daarnaast is in de PMT veel aandacht voor het aanvaarden van uw aandoening. Omdat die niet te genezen is, zult u moeten accepteren dat dit bij u hoort en er mee moeten leren omgaan. U kunt ervaren dat u alternatieven kunt vinden en toepassen in plaats van het destructieve of negatieve gedrag. De PMT’er besteedt er veel aandacht aan dat u deze vaardigheden niet alleen in het therapielokaal, maar ook in uw dagelijks leven in de praktijk kunt brengen.

Bij (jonge) kinderen en bij een verstandelijke beperking zal de PMT’er op een meer symbolisch niveau te werk gaan.