Overige verwijzers


Bent u bijv. huisarts, psycholoog, praktijkondersteuner GGZ, fysiotherapeut of maatschappelijk werker? Denkt u dat psychomotorische therapie van meerwaarde kan zijn voor uw cliënt(en)? Neem dan contact op met mij, zodat we dit samen (in overleg met de cliënt) kunnen bespreken.