Tarieven


Intakegesprek €85,00 Wanneer er tijdens het kennismakingsgesprek besloten wordt te starten met PMT, wordt er overgegaan op een intakegesprek. Er wordt altijd gestart met het bespreken van het probleem a.d.h.v. een vragenlijst en persoonlijke doelen worden opgesteld. Vervolgens wordt een persoonlijk dossier aangemaakt.
Individuele therapiesessie €80,00 Er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 5 sessies die ingepland worden. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen dit ook meer of minder sessies zijn. Dit wordt altijd samen met u besproken.
Individuele therapiesessie aan huis €160,00 Er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 5 sessies die ingepland worden. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen dit ook meer of minder sessies zijn. Dit wordt altijd samen met u besproken. (Voor een intakegesprek aan huis wordt ook 110 euro gerekend)
Koppeltherapie / relatietherapie €120,00 Er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 5 sessies die ingepland worden. Afhankelijk van de hulpvraag en de complexiteit kunnen dit ook meer of minder sessies zijn. Dit wordt altijd samen met u besproken.
Groepstherapie Op aanvraag Voor groepssessies gelden andere vaststaande tarieven, dit verschilt per groepstherapie en wordt vooraf besproken.