Vergoedingen


Via een aantal partijen kan een vergoeding gevraagd worden voor psychomotorische therapie. Belangrijk om te weten is dat ik als therapeut geregistreerd sta bij een aantal belangrijke partijen waar naar gevraagd kan worden. Klik hier voor de registratienummers. 

Aanvullende Verzekering van de zorgverzekeraar

De kosten voor een psychomotorische therapie behandeling worden door verschillende ziektekostenverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Dit verschilt per ziektekostenverzekeraar en valt bijna altijd onder een aanvullend pakket. De zorgverzekeraar vergoedt alleen als het overeenstemming heeft met de FVB, de beroepsvereniging voor vaktherapeutische beroepen en/of de NFG, de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg. Met beide partijen heeft PMT-praktijk ‘La Vie Jolie’ een samenwerking.

 

Check de vergoedingen om te zien wat u vergoedt krijgt. Het is verstandig om met uw ziektekostenverzekeraar in overleg te gaan hierover. Zo komt u achteraf niet voor verrassingen te staan. Psychomotorische therapie is een vaktherapie en valt bij de meeste zorgverzekeraars onder de alternatieve geneeskunde.

 

Vergoeding door gemeente

Vergoeding voor vaktherapie via de gemeente kan lopen via:

  • PGB (Persoonsgebonden Budget). 
  • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
  • Wlz (Wet Langdurige Zorg)
  • WMO (Wet Maatschappelijke ondersteuning)

Indien voor u van belang ben u zelf verantwoordelijk voor het contacteren van een van bovenstaande partijen m.b.t. vergoeding psychomotorische therapie. U kunt de voorwaarden hier nalezen.

 

Vergoeding door UWV

Als u een uitkering heeft via het UWV is het in sommige gevallen ook mogelijk om een vergoeding te vragen onder de noemer van 'reintegratietherapie'. U zult dit zelf moeten aanvragen. U neemt zelf contact op met het UWV om dit te bespreken. 

 

Vergoeding via de werkgever

In het geval van arbeid gerelateerde problematiek kunt u een beroep doen op uw werkgever. U kunt dit aanvragen via de werkgever of de bedrijfsarts. 

 

Vergoeding voor studenten

Voor studenten aan hogescholen en universiteiten bestaan er mogelijkheden om therapievergoedingen te krijgen. U kunt dit zelf navragen bij de schooldecaan.