Beroepscode Federatie Vaktherapeutische Beroepen


Beroepscode

Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en beginselen die ik als professional bij de uitoefening van het beroep dient te hanteren. Het gaat om gedragsregels die voorschrijven wat ik als professional doe en nalaat tegenover cliënten, collega’s en anderen. De beroepsgroep legt zichzelf deze regels op die als uitgangspunt dienen voor de groep zelf, maar waar ook cliënten zich op kunnen beroepen. Een beroepscode is dus een leidraad bij het handelen en bij het gedrag tijdens de uitoefening van mijn beroep.
 

Waarom een beroepscode?

Een beroepscode maakt duidelijk wat er van de beroepsgroep verwacht kan worden en geeft inzicht in de waarden en normen die binnen het beroep gehanteerd worden. Bovendien levert de beroepscode een bijdrage aan kwaliteitszorg: het gaat immers om het waarborgen van de kwaliteit van de zorg. Een code heeft een functie in het voorkomen van ongewenste gedragingen van beroepsgenoten die het aanzien van het beroep kunnen schaden.

 

Download hier de beroepscode voor de Vaktherapeutische Beroepen.