Onderwijs


 

Burn-out, depressie, faalangst, weerbaarheid en assertiviteit, het hebben van een negatief zelfbeeld, zijn een groeiend maatschappelijk probleem, vooral ook bij onze schoolgaande jeugd.

 

Burn-out, depressie, angst...

Het komt steeds vaker in het nieuws. Kinderen, jongeren en jong-volwassenen die kampen met burn-out of depressie. Het klinkt als een onlogische combinatie, maar helaas komt het meer en meer voor dat kinderen en jongeren totaal opgebrand raken. Volgens het Nederlands Jeugdinstituut blijkt zo'n vier tot acht procent van de kinderen (nul tot twaalf jaar) angst- en stemmingsproblemen te hebben. Verder zou tien procent van de jongeren (dertien jaar en ouder) lijden aan een angststoornis.

Bekijk ook het filmpje hier beneden van Fleur, die al op 9-jarige leeftijd een burn-out kreeg. 

 

Faalangst, weerbaarheid en assertiviteit en negatief zelfbeeld...

Kinderen, jongeren en jong-volwassenen zitten in de bloei van hun leven. Maar wat als hun persoonlijke groei niet opgang komt door bijv. faalangst of niet weerbaar en assertief zijn?

Tegenwoordig wordt er veel verwacht van onze schoolgaande kinderen. Thuis kan er van alles verwacht worden, de school heeft verwachtingen, maar ook social media heeft verwachtingen. En wat als we niet aan al die verwachtingen kunnen voldoen?

 

Houden uw leerlingen niet van al dat gepraat over hun problemen en denkt u dat ze baat hebben bij een meer ervaringsgerichte werkwijze? Dan is een psychomotorische therapie wat voor hen. Tijdens deze sessies gaan we de sportzaal in en onderzoeken we middels sport- en spelactiviteiten waardoor de problemen ontstaan zijn en hoe de leerling hiermee omgaat. De aandacht ligt voornamelijk om tijdens het doen te ervaren hoe hij of zij het probleem kan verminderen of zelfs wegnemen.

 

Deze trainingen kunnen zowel individueel, in een klein groepsverband of klassikaal aangeboden worden en zullen altijd worden afgestemd op de zorgvraag van de betreffende school. Klassikaal zou er bijv. aandacht geschonken kunnen worden aan een stukje preventie door ze te laten kennismaken met wat dergelijke problemen inhouden en hoe onze psyche en geest daarop reageren. 

 

Kinderen, jongeren en jong-volwassenen hebben steeds meer het gevoel geleefd te worden door alles en iedereen; school, sport, social media, vrienden, familie en ook nog het hele weekend werken om studie/woonruimte te bekostigen. Hoe mooi zou het zijn als ze hun eigenregie en kracht weer kunnen ervaren, zodat ze niet meer geleefd worden, maar beleven en leven!

 

Voor meer informatie mag u contact met mij opnemen. Ik kom graag naar uw school om uw zorgvraag te bespreken.