Privacyverklaring La Vie Jolie


Als therapeut en coach ben ik vanuit de beroepsethiek gebonden aan zwijgplicht. Deze zorgvuldigheid in de omgang met persoonlijke gegevens wordt door mij vanzelfsprekend ook gehanteerd bij het verwerken van persoonsgegevens. Voor elke stap van het gebruiken en verwerken van persoonsgegevens wordt uitdrukkelijk toestemming aan de klant/cliënt gevraagd. Het privacyreglement conform AVG kan in het hieronder staande document worden nagelezen. Ik hanteer het privacydocument opgesteld door de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg), een partij waarbij ik geregistreerd ben. 

Download hier de privacyverklaring van PMT praktijk La Vie Jolie.