Werkwijze


Aanmelden

U meldt zich zelf aan via de site voor een kennismakingsgesprek door het contactformulier in te vullen en het gesprek aan te vragen. Het is ook mogelijk dat u doorverwezen wordt door een verwijzer. Deze kan contact opnemen met mij. In alle gevallen zult u zelf contact moeten opnemen met La Vie Jolie om een afspraak in te plannen.

 

Kennismakings- / intakegesprek

In het kennismakingsgesprek wordt bekeken of PMT een geschikte therapie voor u is. Op het moment dat er gekozen wordt om verder te gaan met PMT, gaat het gesprek over in een intakegesprek. Hierin worden o.a. doelen opgesteld en verdere afspraken gemaakt. 

 

Behandeling

Er worden in eerste instantie 5 behandelsessies ingepland. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen dit er ook meer of minder zijn, maar dit wordt altijd in gezamenlijk overleg met u besproken. 

 

Locatie

Zowel de kennismaking, de intake als de therapiesessies zullen plaatsvinden in de praktijk:

Gezondheidscentrum Bemelen

Oude Akerstraat 50, Bemelen

 

U kunt ook kiezen voor therapie aan huis.

 

Factuur en betaling

U ontvangt een digitale factuur na elke afspraak. Deze kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Binnen 14 werkdagen dient de factuur te zijn voldaan op rekeningnummer NL80 ASNB 0781 0973 63 t.a.v. PMT praktijk 'La Vie Jolie'. Wanneer u niet verzekerd bent, zult u de kosten zelf moeten betalen.