Voorwaarden


Vanaf 25 mei 20018 moet ook praktijk La Vie Jolie voldoen aan de nieuwe Europese privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG vervangt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

 

De AVG brengt nieuwe verantwoordelijkheden met zich mee. Ook voor mij als zorgaanbieder. De regels dwingen mij om zorgvuldig om te gaan met de privacygevoelige informatie van u als cliënt. Juist nu veel informatie gedigitaliseerd is. 

 

Dit houdt voor u in dat u tijdens de intake een aantal formulieren moet tekenen. Het gaat hier om het register verwerkingsactiviteiten, privacy policy en de algemene voorwaarden. Hieronder zijn alle bestanden terug te vinden.