Negatief zelfbeeld


Wat is een negatief zelfbeeld?

Iedereen voelt zich weleens onzeker over zijn of haar handelen, de manier waarop we overkomen of hoe we er uitzien. Wanneer deze onzekerheid over onszelf zo groot wordt dat het bepalend gaat worden in ons dagelijks handelen, spreken we van een negatief zelfbeeld en wordt de onzekerheid een probleem.

Uw zelfbeeld heeft zich gevormd vanaf uw geboorte en wordt niet alleen door uzelf, maar ook door anderen gevormd. Als u vaak hoort dat uw uiterlijk niet naar de norm is of dat u niets waard bent, zult u dat zelf gaan geloven. U ontwikkelt een negatief beeld over uzelf.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Een negatief zelfbeeld heeft invloed op uw sociale leven. Wanneer u zich steeds afvraagt of u wel aardig genoeg bent, behulpzaam genoeg bent of er mooi genoeg uitziet, gaat dat uw gedrag bepalen. U kunt moeite hebben zich te ontspannen in het contact of zich gaan terugtrekken, waardoor sociale relaties verstoord raken. Of u kunt juist proberen uw onzekerheid te maskeren door overdreven behulpzaam te zijn in de hoop dat de ander u dan aardig zal vinden en zal accepteren. Dit kan u veel energie kosten, terwijl het u niet oplevert waar u op hoopte. Dit kan uw negatieve beeld over uzelf dan weer versterken.

Wanneer u steeds bang bent dat u uw werk onvoldoende doet of uzelf meet aan de prestaties van anderen, dan kan dat leiden tot faalangst. Dit kan ervoor zorgen dat u gaat onderpresteren of taken voor u uit gaat schuiven uit angst dat u het ‘toch niet goed zult doen’.

Een negatief zelfbeeld kan ook leiden tot andere psychische problemen zoals eetstoornissen, angststoornissen of dwangstoornissen.

PMT bij een negatief zelfbeeld

U ontdekt uw kwaliteiten en sterke kanten en leert deze in te zetten in de dagelijkse praktijk. Ook leert u negatieve denkpatronen te doorbreken, waardoor u op een meer positieve manier naar uzelf en uw handelen kunt kijken.

In de therapie kunt u uw emoties en negatieve ervaringen vormgeven en verwerken. Binnen de beweging kunt u voelen hoe u ruimte kunt innemen en hoe anderen daar op reageren. U leert om te gaan met kritiek en u ontdekt uw eigen grenzen en leert deze te bewaken. Als uw zelfvertrouwen groeit, zal ook uw zelfbeeld verbeteren. De PMT’er kijkt met u mee hoe u het geleerde kunt toepassen in het dagelijks leven.

Bij (jonge) kinderen zal de PMT’er op een meer symbolisch niveau te werk gaan.