SOLK


Wat is SOLK?

SOLK is een afkorting voor Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten. In het geval van SOLK heeft u last van lichamelijke klachten die langer dan enkele weken duren en waar een arts geen medische oorzaak voor kan vinden. U kunt hierbij denken aan langdurige vermoeidheid, darmklachten, hoofdpijn of spier- en bindweefselklachten. De lichamelijke klachten kunnen ook samenvallen met psychische klachten als een depressie of een angststoornis.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u last heeft van SOLK, kan dit grote gevolgen hebben in uw dagelijkse functioneren. Ook al is er geen medische oorzaak voor gevonden, uw klachten zijn wel degelijk aanwezig en kunnen een behoorlijke impact hebben. U kunt er onzeker, moe, prikkelbaar of gefrustreerd van raken. Doordat u zich zorgen maakt over uw fysieke gezondheid, heeft dit invloed op uw verwachtingen over wat u nog wel en niet kunt. Misschien bent u geneigd om sociale of sportieve activiteiten te mijden omdat u verwacht dat dit extra klachten op zal leveren. Dat kan tot gevolg hebben dat uw conditie achteruit gaat, u zich nog minder fit voelt en dat uw sociale contacten verminderen. In het geval van ernstige klachten is het ook mogelijk dat u uw werk minder of niet meer kunt doen.

PMT bij SOLK

De PMT’er zal eerst met u inventariseren wat uw belangrijkste klachten zijn. Daarbij is veel aandacht voor de vraag: wat lukt er nog wel?

Daarna gaat u met gerichte oefeningen en opdrachten aan de slag. Veel mensen met SOLK zijn hun lichaam langzamerhand als vijand gaan zien: het laat hen in de steek en belemmert ze in hun dagelijkse bezigheden. De PMT’er richt zich op de manier waarop uw gedachten, verwachtingen, uw gevoelens en uw lichaam elkaar beïnvloeden. Waar voelt u precies uw pijn? En op welke momenten voelt u die? Welke gedachten en verwachtingen komen dan bij u naar boven? In bewegingsoefeningen kunt u (soms letterlijk) even stilstaan bij een activiteit en toetsen of uw gedachten en verwachtingen kloppen met de realiteit die u ervaart bij het doen van een oefening. Als uw gedachten over uw lichaam veranderen, kunt u merken dat u anders reageert op de pijn, of dat de pijn beter te verdragen is. De klachten krijgen minder grip op u en u krijgt meer het gevoel dat u zelf de regie heeft. Zo kunt u ervaren dat u niet de speelbal bent van deze gedachten en emoties, maar dat u er ook controle over kunt uitoefenen.

De PMT’er zal veel aandacht schenken aan uw persoonlijke proces en uw eigen grenzen. Samen met u kijkt de therapeut hoe u dat wat u in de therapie leert en ervaart, ook in uw dagelijks leven kan gaan toepassen.