Persoonlijkheidsstoornis


Wat is een persoonlijkheidsstoornis?

Uw persoonlijkheid wordt gevormd door veel zaken: de manier waarop u naar het leven kijkt, uw gedrag, patronen die u heeft ontwikkeld en uw karakter. Als u een gezonde persoonlijkheid heeft, bent u over het algemeen in staat om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden en kunt u gezonde en betekenisvolle relaties met anderen aangaan.

Als u een persoonlijkheidsstoornis heeft, merkt u dat u vastloopt in uw gedrag en uw gedachten. Negatieve of starre karaktertrekken als jaloezie, angst, wantrouwen, impulsiviteit of afhankelijkheid kunnen de overhand krijgen en u tegenwerken in het omgaan met de omstandigheden of de mensen om u heen. Dit is een langdurig patroon van gedrag en gedachten dat u niet makkelijk op eigen kracht kunt veranderen.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Een persoonlijkheidsstoornis heeft grote gevolgen voor uw dagelijks leven. Het kan betekenen dat u snel overspoeld raakt door emoties of juist nauwelijks contact hebt met wat u voelt. De emoties kunnen heel snel wisselen, waardoor u het gevoel heeft dat uw gedachten u chaos en verwarring brengen of dat u juist leegte in uw hoofd hebt. Misschien weet u niet goed welke gedachten wel of niet kloppen. U kunt heel impulsief handelen zonder te denken over de gevolgen of juist nauwelijks iets durven ondernemen. Vanuit een negatief zelfbeeld komt ongezond gedrag in de vorm van middelenmisbruik, eetproblemen, zelfbeschadiging of het aangaan van risicovolle relaties veel voor.

U kunt problemen ondervinden in vriendschappen, relaties, werk en gezin die telkens terugkeren. Ingrijpende gebeurtenissen kunnen u meer dan gemiddeld uit evenwicht brengen. Het organiseren van uw leven kan u veel moeite kosten.

PMT bij een persoonlijkheidsstoornis

Door middel van gerichte oefeningen en begeleiding leert u om uw eigen starre patronen te herkennen en te doorbreken. Als u geneigd bent om altijd de leiding en het initiatief te nemen, kunt u in een beweegvorm ervaren hoe het is om te volgen. U oefent met uw eigen grenzen en de grenzen van een ander. Bent u eerder teruggetrokken of angstig, dan kunt u ervaren hoe het is om letterlijk ruimte in te nemen, bijvoorbeeld in een bewegingsoefening. Zo worden de patronen zichtbaar die u hebt ontwikkeld, net als de gedachten en emoties die daarbij horen.

Als u zich bewust bent van uw patroon van handelingen, gedachten en emoties, hebt u de mogelijkheid om dit te doorbreken en om ander gedrag te ontwikkelen. U kunt keuzes maken in de manier van uiten van gedrag. Daarmee ontstaat ook de mogelijkheid tot uiten, delen, verdragen en verwerken van ervaringen die mede geleid hebben tot de persoonlijkheidsstoornis. U kunt uw gevoelens op uw eigen, persoonlijke manier vormgeven.