Woede en agressie


Wat is woede en agressie?

Boosheid is een van de basisemoties van de mens. Wie handelt uit boosheid of woede, geeft zijn grenzen aan en laat zien dat een ander te ver is gegaan. Meestal worden de verhoudingen daarna hersteld en zakt de boosheid weg.

Niet iedereen vindt het makkelijk om zijn woede op een goede manier te uiten. Soms worden mensen overspoeld door hun woede, misschien uit onzekerheid of uit frustratie, of omdat de boosheid te lang wordt ‘opgepot’. Het kan ook voorkomen dat mensen in hun opvoeding niet hebben geleerd hoe ze op een goede en functionele manier hun woede kunnen uiten. Als iemand zichzelf op die momenten niet in de hand kan houden, kan dit leiden tot agressief of bedreigend gedrag tegen anderen, het vernielen van spullen en in sommige gevallen ook tot zelfbeschadiging.

Bij jonge kinderen komen woede-aanvallen regelmatig voor. Hun emotieregulatie is tot een bepaalde leeftijd nog niet voldoende ontwikkeld. In sommige gevallen hebben ze begeleiding nodig om hun woede te leren beheersen. Het kan ook voorkomen dat kinderen en volwassenen woede-aanvallen ontwikkelen na een ingrijpende gebeurtenis. Vaak is het een combinatie van aanleg en omgevingsfactoren.

 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u regelmatig woede-aanvallen heeft, kan dit grote gevolgen hebben voor het dagelijks functioneren. De woede leidt meestal tot verslechterde sociale verhoudingen en vaak ook tot angst van anderen voor uw woede.

Misschien wordt u zelf ook bang voor uw eigen woede-aanvallen en voelt u zich er schuldig of beschaamd over. Het is goed mogelijk dat u situaties waarin u de kans loopt om boos te worden,  krampachtig gaat vermijden, waardoor de spanning alleen maar oploopt. Dit kan ook gevolgen hebben voor uw sociale contacten.

Wie boos reageert, krijgt meestal negatieve emoties van de ander terug. Dit kan tot gevolg hebben dat anderen bij voorbaat al verwachten dat u boos wordt en dat het patroon zo in stand wordt gehouden.

Afhankelijk van de ernst van uw woede, kan het er ook toe leiden dat u in aanraking komt met politie of justitie of bureau HALT.

 

 

PMT bij woede en agressie

De PMT’er zal bij aanvang van de therapie samen met u een preventieplan maken met heldere afspraken over hoe te handelen als uw woede te hoog oploopt. De veiligheid van uzelf, de therapeut en eventuele groepsgenoten wordt zo gewaarborgd.

Met gerichte oefeningen en opdrachten kunt u (opnieuw) leren hoe u op een goede en veilige manier boos wordt. U kunt de signalen leren kennen van uw woede: waar voelt u dit in uw lichaam? Welke gedachten komen er bij u op en welk gedrag hoort daarbij? Als u zich bewust bent van de vaste patronen waarlangs een woede-aanval zich ontwikkelt, dan kunt u deze stappen apart bekijken. In oefeningen kunt u (soms letterlijk) stilstaan bij elke stap en ontdekken dat u een keus hebt in uw gedachten en uw handelen. Door middel van ontspannings- en ademhalingsoefeningen leert u uw emoties te reguleren. Ook alternatief gedrag komt aan de orde: op welke manieren kunt u uw woede wel veilig uiten?

Naast het ontwikkelen van alternatief gedrag kan de PMT’er ook met u onderzoeken wat de oorzaak is van uw woede en agressie, zoals misschien een negatief zelfbeeld of een ingrijpende gebeurtenis waar u nog last van heeft. Bij (jonge) kinderen zal een PMT’er op een meer symbolisch niveau te werk gaan.