Weerbaarheid en assertiviteit


Wat is weerbaarheid en assertiviteit?

Weerbaarheid en assertiviteit worden vaak in één en dezelfde zin genoemd. Ze lijken onlosmakelijk met elkaar verbonden te zijn.

Weerbaarheid vertelt iets over het in staat zijn tegenstand te bieden. Hoe groter uw weerbaarheid is, hoe beter u tegenstand kunt bieden aan lastige situaties. Echter, wanneer uw weerbaarheid niet zo groot is en u dus weinig tegenstand kunt bieden in lastige situaties, kan dit nare gevolgen voor u opleveren. U kunt of durft onvoldoende voor uw belangen op te komen.

Met assertiviteit wordt bedoeld zelfbewust of zelfverzekerd zijn. Als u niet assertief bent, kunt u lastig voor uzelf opkomen. U gaat met alle winden mee, geeft onvoldoende uw grenzen aan en laat u te vaak de les lezen.
 

Gevolgen voor dagelijks functioneren

Wanneer u het lastig vindt om u weerbaar of assertief op te stellen komt u regelmatig in situaties waarin u ‘ja’ zegt op dingen die u liever niet doet. U durft geen tegenstand te bieden, misschien uit onzekerheid, uit angst afgewezen te worden of niet mee te tellen of omdat u een ander niet teleur wilt stellen. Hierdoor kunt u worden overvraagd of komt u in situaties waarin u zich niet prettig voelt.

Weerstand en assertiviteit zijn ook van groot belang wanneer u het gevoel heeft gepest te worden. Pesten komt niet alleen voor op school, maar ook met grote regelmaat op de werkvloer. Wanneer u niet goed genoeg weet hoe u hiermee kunt omgaan, bent u kwetsbaar en kan het gepest uw leven gaan beheersen. Dit kan verregaande gevolgen hebben als depressie, burn-out, angsten of in een sociaal isolement raken.

Kinderen die niet weerbaar of assertief zijn, lopen ook grotere kans om gepest te worden. Omdat ze zich vaak terugtrekken, valt het gedrag lang niet altijd op bij leerkrachten of ouders, en kan het lang duren voordat passende hulp wordt gezocht.

PMT bij weerbaarheid en assertiviteit

U vergroot uw weerbaarheid door te oefenen met lastige situaties, rollenwissels toe te passen en te experimenteren met mogelijkheden. U leert uw grenzen beter te bewaken en u wordt u bewust gemaakt van uw houding ten opzichte van een ander, waarbij u bijvoorbeeld ervaart wat afstand en nabijheid kan doen in het weerbaar reageren op een situatie. U leert controle te nemen over uw eigen beslissingen en leert negatieve gedachten over uzelf om te buigen naar meer positieve gedachten, waardoor u beter voor uzelf durft op te komen en vaker nee durft te zeggen.

Er wordt gewerkt aan uw zelfvertrouwen. U leert om te gaan met kritiek en hierop op een adequate manier te reageren. In bewegingsoefeningen kunt u experimenteren met uw houding: hoe staat u stevig en wat straalt u uit?

Bij (jonge) kinderen zal de PMT’er op een meer symbolisch niveau te werk gaan.