Burn-out


Wat is een burn-out?

Een burn-out is een toestand van extreme vermoeidheid die optreedt na een langdurige overbelasting. Iemand met een burn-out voelt zich ‘opgebrand’ en heeft geen energie meer. Zelfs de kleinste taken kunnen een grote opgave zijn. Omdat iemand met een burn-out vaak al langere tijd over zijn grenzen heen gaat, duurt het vaak lang voor de diagnose wordt gesteld.
 

Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u een burn-out hebt, komt alles tot stilstand. De dagelijkse routine als school of werk is niet langer meer vol te houden. U kunt zich heel somber en lusteloos voelen of voortdurend willen slapen. Ook fysieke reacties zoals duizeligheid, flauwvallen of hartkloppingen komen voor. Veel mensen met een burn-out hebben daarnaast emotionele klachten als boosheid of schaamte. Ze zijn bijvoorbeeld boos op zichzelf of teleurgesteld in hun lichaam dat ze nu in de steek laat. Omdat u zo lang over uw grenzen bent gegaan, weet u niet meer goed hoe u die kunt aanvoelen.

PMT bij een burnout

Door middel van gerichte oefeningen zal de PMT’er met u onderzoeken wat de langdurige overbelasting met u doet. Waar voelt u de spanning in uw lichaam? Op welke momenten en bij welke activiteiten kunt u nog ontspanning ervaren? De PMT’er zal veel aandacht besteden aan het leren herkennen van uw eigen grenzen. Hoe reageert u als iemand iets van u vraagt wat u te veel is? In beweegvormen kunt u de bijbehorende gevoelens van onmacht, boosheid en teleurstelling vormgeven. Ook kunt u praktisch oefenen met uw eigen grenzen bewaken. Zo kunt u het gevoel weer terugkrijgen dat u de regie heeft over uw eigen tijd en uw eigen leven.

PMT is daarnaast een behandelvorm die preventief kan worden ingezet.