Kanker


Leven na of met kanker

Kanker en de behandeling daarvan kan een mens uit balans brengen. Tijdens de behandeling kan men last hebben van piekergedachtes en ook speelt de vraag: hoe houd ik deze behandelingen vol? Veel mensen hebben ook zorgen over hun omgeving: de partner en kinderen. De behandelingen voor kanker, zoals chemotherapie, bestraling en operaties, zijn vaak ingrijpend en kunnen veel consequenties met zich meebrengen. Mensen kunnen verlies van energie ervaren, concentratieproblemen hebben, moeite hebben met uiterlijke veranderingen, problemen met seksualiteit ervaren en het vertrouwen in hun lichaam verliezen.


De invloed van de de ziekte kanker en de behandelingen op uw leven

Na afloop van de behandelingen worden de emoties vaak nog sterker ervaren dan tijdens de behandelingen. Emoties als angst, verdriet, blijdschap en boosheid wisselen elkaar af of worden tegelijkertijd gevoeld. Dit kan verwarrend zijn want er wordt verwacht dat u het leven weer oppakt, omdat “het ergste nu achter de rug is”. Deze fase roept veel vragen en angst op: wat als de ziekte terug komt? Hoe kan ik mijn werk of mijn gezinsleven weer oppakken? Met welke consequenties zal ik moeten leren leven? Dit wordt in de literatuur benoemd als ‘het gat na de behandeling’. Juist op het moment dat de acute behandelingen van de kanker zijn afgerond, is er aandacht nodig voor wat er is gebeurd, de consequenties en hoe je verder kan. Gelukkig is de laatste jaren vanuit de overheid veel aandacht voor deze vragen en wordt er in revalidatieprogramma’s psychosociale hulp aangeboden.

Wat kan PMT betekenen voor u als u herstelt na kanker of leeft met kanker?

PMT is een vorm van psychosociale hulp en biedt u de mogelijkheid om op een heel eigen manier emoties te uiten en te ordenen om er zo weer grip op te krijgen. U doet nieuwe ervaringen op waardoor u anders kunt gaan voelen of andere manieren ontdekt om met de bestaande situatie om te gaan. Veel oncologiepatiënten geven aan dat zij door beweeg- en lichaamsgerichte oefeningen, weer voelen wat belangrijk is voor hen en dat hun zelfvertrouwen hierdoor wordt versterkt. Dit onderstreept de bevindingen in de literatuur waarin wordt genoemd dat PMT angst kan verminderen en de coping (de manier van omgaan met de situatie) kan helpen verbeteren.

PMT kan ook uw familieleden ondersteunen om te gaan met de veranderde situatie.