Wat is PMT?


 

Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie. De 3 kernwoorden binnen PMT zijn: 'doen', 'ervaren' en 'effect'. 

 

Binnen de PMT wordt u door de psychomotorisch therapeut uitgenodigd om uw denken, voelen en handelen te verkennen en hier bewust van te worden.

Wanneer er een balansverstoring plaatsvindt binnen het denken, voelen en handelen kunnen klachten/belemmeringen ontstaan. De manier hoe u daar mee omgaat zorgt voor een bepaalt gedrag/gedragspatroon. Als dit gedrag/gedrags-patroon u belemmert in uw dagelijkse leven en u er zelf niet uitkomt, kan de psychomotorisch therapeut u hierbij helpen.

 

Wij gaan samen opzoek naar hoe we de klachten/belemmeringen kunnen verminderen of zelfs laten verdwijnen, door u te laten experimenteren met nieuw gedrag. Dit doen we d.m.v. beweeg- en lichaamsgerichte oefeningen. Hierbij wordt er gekeken naar lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving.

 

DOEN

Doordat u tijdens de PMT beweeg- en lichaamsoefeningen doet ervaart u direct lichaamssignalen, emoties en herkent u gedachten en gedragspatronen. Er wordt een koppeling gemaakt in het gedrag wat zichtbaar wordt tijdens de PMT en de herkenning van dit gedrag in het dagelijkse leven. Samen met u werk ik o.a. aan het begrijpen van uw gedrag (verkennen waar het gedrag vandaan komt). Daarnaast zult u oefenen om het patroon van negatieve gedachten en/of gedragspatronen voor u en/of uw omgeving te doorbreken. U gaat experimenteren met nieuw en adequater gedrag, met als doel de klachten/problemen te verminderen, te overwinnen of er mee om te leren gaan.

 

ERVARINGSGERICHT

Meestal bestaat de behandeling van psychische problemen/klachten uit het voeren van gesprekken, waarbij er gepraat wordt over uw gevoelens, uw gedachten en uw handelen (verbale therapie). Het voordeel van PMT (ervaringsgerichte therapie) t.o.v. verbale therapie is dat PMT vooral bestaat uit actieve en non-verbale werkvormen, die u uitnodigen bewust te worden van uw denken, voelen en handelen. U zult gevoelens en gedachten direct ervaren, waarna u nieuwe inzichten en nieuw gedrag eigen kan maken. 

 

Binnen de therapie, zoals u deze van mij zult krijgen, wordt uw manier van handelen en ontstane klachten/problemen door middel van twee modellen in kaart gebracht:

1. Bio-psycho-sociaal model

2. Denken-voelen-handelen model