Chronische vermoeidheid


Wat is chronische vermoeidheid?

Chronische vermoeidheid wordt ook wel CVS genoemd: het chronisch vermoeidheidssyndroom. U bent chronisch vermoeid als u langer dan zes maanden achter elkaar moe bent, zonder dat daar een lichamelijke oorzaak voor gevonden is. Rust nemen helpt niet. De vermoeidheid kan leiden tot geheugen- of concentratieproblemen, spierpijn, gewrichtspijn of hoofdpijn. Ook kunt u merken dat u nog lang uitgeput blijft na inspanning of sporten.

Hoewel de oorzaak niet bekend is, is het vermoeden dat de manier van moeheid en pijn voelen verstoord is bij CVS. U voelt moeheid en pijn heftiger dan de meeste andere mensen.

Het lijkt erop dat sommige mensen meer aanleg hebben om CVS te krijgen dan anderen. In sommige gevallen is een ziekte of een moeilijke, spanningsvolle periode de aanleiding voor het ontwikkelen van CVS.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

Als u chronisch vermoeid bent, is het erg lastig om de dagelijkse taken als school, studie of werk vol te houden. Ook kan uw slaapritme verstoord raken. Zo bent u overdag misschien zo moe dat u veel slaapt en ligt u daardoor ’s nachts weer wakker, waarna u zich ’s morgens opnieuw niet fit voelt. U kunt het vertrouwen in uw eigen lichaam en uw eigen energie verliezen. Uw manier van denken speelt hierbij een grote rol. Als u verwacht dat een activiteit niet lukt, zal de kans groter zijn dat het daadwerkelijk niet lukt. Dit bevestigt uw gevoel van falen. Ook de manier waarop anderen met uw chronische vermoeidheid omgaan speelt een belangrijke rol. Als er steeds aan u gevraagd wordt of u moe bent, wordt uw aandacht meer op de vermoeidheid gericht en zult u zich ook eerder moe voelen. Zo kunt u in een negatieve vicieuze cirkel raken, waarbij u niet alleen moe, maar ook moedeloos wordt.

PMT bij chronische vermoeidheid

De PMT’er zal eerst met u inventariseren wat uw belangrijkste klachten zijn. Daarbij is veel aandacht voor de vraag: wat lukt er nog wel? Daarna gaat u met gerichte oefeningen en opdrachten aan de slag. Veel mensen met chronische vermoeidheid zijn hun lichaam langzamerhand als vijand gaan zien: het laat hen in de steek en belemmert ze in hun dagelijkse bezigheden. De PMT’er richt zich op de manier waarop uw gedachten, uw gevoelens en uw lichaam elkaar beïnvloeden. Hoe merkt u aan uw lijf wanneer u vermoeid raakt? Wat zijn de eerste signalen van vermoeidheid? Welke gedachten en verwachtingen komen dan bij u naar boven? In bewegingsoefeningen kunt u (soms letterlijk) even stilstaan bij een activiteit en toetsen of uw gedachten en verwachtingen kloppen met de realiteit die u ervaart bij het doen van een oefening. Als uw gedachten over uw lichaam veranderen, kunt u merken dat u anders reageert op uw vermoeidheid of dat de vermoeidheid langer uitblijft. Dat heeft als gevolg dat u activiteiten langer vol kunt houden en u zich fitter gaat voelen.

Zo gaat u ervaren dat u niet de speelbal bent van deze gedachten en emoties, maar dat u er ook controle over kunt uitoefenen.

De PMT’er zal veel aandacht schenken aan uw persoonlijke proces en uw eigen grenzen. Samen met de therapeut onderzoekt u hoe u dat wat u in de therapie leert en ervaart, ook in uw dagelijks leven kan gaan toepassen.