Werkwijze


Aanmelden

U meldt zich zelf aan via de site voor een kennismakingsgesprek door het contactformulier in te vullen en het gesprek aan te vragen. Het is ook mogelijk dat u doorverwezen wordt door een verwijzer. Deze kan contact opnemen met mij. 

 

Kennismakings- / intakegesprek

In het kennismakingsgesprek wordt bekeken of PMT een geschikte therapie voor u is. Op het moment dat er gekozen wordt om verder te gaan met PMT, gaat het gesprek over in een intakegesprek. Hierin worden o.a. doelen opgesteld en verdere afspraken gemaakt. 

Het kennismakings-/ intakegesprek vindt plaats bij u thuis. Wanneer dit niet mogelijk is, dan zie ik u graag in het Gezondheidscentrum Bemelen, Oude Akerstraat 50.

 

Behandeling

Er worden in eerste instantie 5 behandelsessies ingepland. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen dit er ook meer of minder zijn, maar dit wordt altijd in gezamenlijk overleg met u gedaan. 

 

Locatie

De therapiesessies zullen plaatsvinden op de volgende locatie:

Gezondheidscentrum Bemelen

Oude Akerstraat 50, Bemelen

 

U kunt er ook voor kiezen om de therapiesessies bij u thuis te laten plaatsvinden. Wanneer u voor deze optie kiest, zal ik een vergoeding in rekening brengen i.v.m. reistijd.

 

Is het buiten goed weer? Dan kunnen we de therapie ook altijd op een mooi plekje in de buitenlucht doen. In het Heuvelland is er genoeg ruimte en keuze.  Ik pas de locatie op uw wensen aan. 

 

Evaluatie

Er zal altijd een eindevaluatie plaatsvinden, echter kunt u zelf kiezen hoe u  dit graag wilt. Er kan gekozen worden voor een eindverslag, waarin teruggeblikt wordt op de behandeling. Dit eindverslag krijgt u thuis toegestuurd na de laatste behandelsessie. 

Er kan ook gekozen worden voor een eindevaluatiegesprek, waarin ook teruggeblikt wordt op de behandeling, maar dan in gesprek. We kijken samen terug op de therapiesessies en bespreken waar u na de behandeling staat. U krijgt na het eindevaluatiegesprek altijd een eindverslag toegestuurd. 

Bent u door een verwijzer verwezen naar mijn praktijk, dan zal ik (na goedkeuring van u) het eindverslag naar deze verwijzer sturen, indien wenselijk. 

 

Factuur en betaling

U ontvangt een factuur na de eindevaluatie. Deze kan ingediend worden bij de zorgverzekeraar. Binnen 14 werkdagen dient de factuur te zijn voldaan op rekeningnummer NL80 ASNB 0781 0973 63 t.a.v. PMT praktijk 'La Vie Jolie'. Wanneer u niet verzekerd bent, zult u de kosten zelf moeten betalen.