Tarieven


Kennismakingsgesprek €0,00 Het allereerste contact met de PMT'er is de kennismaking. Dit kan per mail, telefonisch of persoonlijk op afspraak. Er wordt dan bekenen of PMT de geschikte therapie voor u is.
Intakegesprek €45,00 Wanneer er tijdens het kennismakingsgesprek besloten wordt te starten met PMT, wordt er overgegaan op een intakegesprek. Er wordt altijd gestart met het bespreken van het probleem a.d.h.v. een vragenlijst en persoonlijke doelen worden opgesteld. Vervolgens wordt een persoonlijk dossier aangemaakt.
Individuele therapiesessie €65,00 Er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 5 sessies die ingepland worden. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen dit ook meer of minder sessies zijn. Dit wordt altijd samen met u besproken.
Individuele therapiesessie aan huis €85,00 Er wordt uitgegaan van een gemiddelde van 5 sessies die ingepland worden. Afhankelijk van de hulpvraag kunnen dit ook meer of minder sessies zijn. Dit wordt altijd samen met u besproken. (Voor een intakegesprek aan huis wordt ook 85 euro gerekend)
Groepstherapie Op aanvraag Voor groepssessies gelden andere vaststaande tarieven, dit verschilt per groepstherapie en wordt vooraf besproken.
Eindverslag €25,00 Er kan gekozen worden voor een eindverslag, waarin teruggeblikt wordt op de behandeling.
Eindevaluatie €45,00 Er kan ook gekozen worden om een eindevaluatie in te plannen. We kijken samen terug op de therapiesessies en bespreken waar u na de behandeling staat.