Bio-psycho-sociaal model


Dit model onderscheidt 3 aspecten die elkaar voortdurend wederzijds beïnvloeden. De biologische, psychologische en sociale aspecten. Deze aspecten spelen mee bij het ontstaan, voortbestaan en herstel van de klachten en problemen. Wanneer iets verandert op één van deze gebieden heeft dat vervolgens weer invloed op de andere gebieden. De PMT richt zich juist op de samenhang tussen deze 3 aspecten. 

 

Voorbeeld casus: Persoon A heeft al enkele weken last van hoofdpijn. Hij kan zich minder goed concentreren op het werk en gaat niet meer op bezoek bij vrienden.

Uitleg casus a.d.h.v. bio-psycho-sociaal model: Hoofdpijn (biologisch aspect) enkel als gevolg van een tekort aan vocht zal binnen de PMT niet aan de orde hoeven te komen. Bij hoofdpijn als gevolg van een voortdurend verhoogd stressniveau (psychologisch aspect) richt de PMT zich bijv. het toepassen van oefeningen gericht op het verminderen van stress en het zoeken naar handvaten om de stress niet zo hoog te laten oplopen. 

Wanneer er een verbetering plaatsvindt zult u wel weer op visite gaan bij vrienden (sociaal aspect). Daarnaast is het zo dat wanneer u bijvoorbeeld vaak pijn hebt, veel ziek bent of een chronische aandoening hebt, dit ook invloed heeft op uw stemming en gedachtenpatronen. Iedere gedachte veroorzaakt een fysieke verandering (wisselwerking biologische en psychosociale aspecten).