Niet-aangeboren hersenletsel


Wat is niet-aangeboren hersenletsel?

Niet-Aangeboren Hersenletsel (ook wel NAH genoemd) betreft schade aan de hersenen als gevolg van een ziekte of ongeval. NAH veroorzaakt blijvende klachten op het gebied van lichamelijk functioneren, gedragsverandering en verstoring van verschillende hersenfuncties. Zo kunt u spraak-taalproblemen krijgen, stemmingswisselingen of verminderde concentratie of geheugen. De gevolgen kunnen ook ontstaan door drugs- en alcoholgebruik. Onder andere dementie, Parkinson of diabetes kunnen de oorzaak zijn van een beroerte met blijvende gevolgen.


Gevolgen in het dagelijks functioneren

De dagelijkse gevolgen zijn per individu verschillend, omdat er een grote variatie is in de restverschijnselen die iemand ervaart. Het uitvallen van arm- of beenfunctie is zichtbaarder dan de verandering in persoonlijkheid, woordvindproblemen, concentratievermogen en emoties. In het dagelijks leven zullen mensen moeten leren omgaan met hun fysieke en/of geestelijke veranderde mogelijkheden. Dit kan depressie in de hand werken en onzekerheid in het eigen kunnen.

Patiënten kunnen prikkelbaarder worden en daardoor sneller ruzie krijgen of emotionele vervlakking kan leiden tot moeizamere sociale contacten. Een patiënt kan wel of geen ziekte-inzicht hebben, met als gevolg dat er communicatieproblemen met de omgeving kunnen ontstaan. Vergeetachtigheid, vermindering van initiatief en vertraagd denken worden ook genoemd.

PMT bij niet-aangeboren hersenletsel

PMT kan u helpen bij het uiten en verwerken van de ervaringen en de rouw om de vaardigheden die u verloren hebt. In PMT kan er zonder of met weinig woorden gecommuniceerd worden.

Door middel van gerichte oefeningen en opdrachten op het gebied van spel en beweging, sluit de PMT aan bij wat u nog wel kunt. Zo doet u nieuwe ervaringen op en onderzoekt u de eigen vormgeving en de persoonlijke zingeving. Uw eigen autonomie en zelfstandigheid worden vergroot. Ook kunt u vooruitkijken naar een toekomst die er misschien anders uitziet dan u verwacht had.

Dit alles helpt om de rouwverwerking beter te laten verlopen, depressieve gedachten te verminderen en dat u plezier en competitie ervaart. Dit kan leiden tot het nemen van meer initiatief en een vergroot duurzaam dagelijks welzijn.